лв

Използвайки уебсайта, без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с използването на бисквитки. По всяко време, можете да промените настройките на браузъра си, които определят запазването им по всяко време.
Кликнете тук, за да научите повече за Политиката за бисквитките .

  OK

безплатна доставка при плащане с карта

0 лв.

доставка

10 дни

код за отстъпка

БАНЯ5

връщания

14 дни
Английски език layouts.de-at layouts.fr-be Български Xърватски layouts.sr-me Чешката република layouts.et layouts.fi Френски layouts.el Испански Xоландски layouts.en-ie Литовски латвийски Немски полски layouts.pt Руски Румънски layouts.sr Словашки layouts.sl украински унгарски Италиански

КОД ЗА ОТСТЪПКАrea5

Rea - връщане и рекламация на стока

Клиентът има право, да върне закупения продукт в рамките на 14 календарни дни без да посочва причина, като поема пълните разходи по връщането на стоката. Подробна информация за връщания можете да намерите в раздел 8.8 от Общите условия.

За да спазите крайния срок, е достатъчно да изпратите изявление преди изтичането му. Декларацията за отказ от договора може да бъде подадена, например:
- писмено на адрес: ul.. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok, Poland;
- в електронна форма чрез електронна поща на адрес: reklamacje@rea.pl

Примерен образец на формуляр за отказ е включен в приложение № 2 към Закона за правата на потребителите и е допълнително наличен в т. 11 от Правилника и на уебсайта на Интернет магазина в раздела „Теглене“. Потребителят може да използва шаблона за формуляр, но това не е задължително.

Периодът за отказ от договора започва:
- за договор, в който продавачът издава Продукта, като е задължен да прехвърли собствеността му (напр. Договор за продажба) – от вземането на продукта във владение от потребителя или трета страна, посочена от него, различна от превозвача, и в случай на договор, който: (1) обхваща много Продукти, които се доставят отделно, на партиди или на части – от приемането на последния Продукт, партида или част, или (2) се състои в редовната доставка на Продукти за определен период – от приемането на първия от Продуктите;
- за други договори – от датата на договора.

В случай на отказ от договор от разстояние, договорът се счита за необвързващ.
Продавачът е длъжен незабавно, не по-късно от 14 календарни дни от датата на получаване на изявлението на потребителя за отказ от договора, да върне на потребителя всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка на Продукта (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от метода на доставка, избран от Клиента, различен от най-евтиният стандартен метод за доставка, наличен в онлайн магазина). Продавачът възстановява плащането, като използва същия начин на плащане, използван от потребителя, освен ако потребителят изрично се е съгласил на различен метод на връщане, който не включва никакви разходи за него. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от потребителя, той може да задържи възстановяването на плащанията, получени от потребителя, докато Продуктът бъде върнат или потребителят представи доказателство за връщането си, което от двете настъпи първо.
Потребителят е длъжен незабавно, не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която се е отказал от договора, да върне Продукта на Продавача или да го предаде на лице, упълномощено от Продавача да го вземе, освен ако Продавачът е предложил сам да вземе Продукта. За да спазите крайния срок, е достатъчно да върнете Продукта преди изтичането му. Потребителят може да върне Продукта на следния адрес: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, Poland.

Потребителят е отговорен за намаляването на стойността на Продукта в резултат на използването му по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Продукта.
Възможни разходи, свързани с оттеглянето на потребителя от договора, които потребителят е длъжен да понесе:
Ако потребителят е избрал метод за доставка на Продукт, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, наличен в Интернет магазина, продавачът не е длъжен да възстанови допълнителните разходи, направени от потребителя.
Потребителят поема преките разходи за връщане на Продукта.
В случай на Продукт, който е услуга, чието изпълнение – по изрично искане от потребителя – е започнало преди крайния срок за отказ от договора, потребителят, който упражнява правото на отказ от договора след подаване на такова искане, е длъжен да плати за услугите, изпълнени до оттеглянето от договора. Размерът на плащането се изчислява пропорционално на обхвата на предоставяната услуга, като се вземе предвид договорената в договора цена или възнаграждение. Ако цената или възнаграждението са прекомерни, основата за изчисляване на тази сума е пазарната стойност на предоставяната услуга.
Правото на отказ от договор от разстояние не е достъпно за потребителя по отношение на договори:
- за предоставяне на услуги, ако продавачът е извършил изцяло услугата с изричното съгласие на потребителя, който е бил информиран преди началото на услугата, че след извършване на услугата от продавача, той ще загуби правото да се откаже от договора;
- при които цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които продавачът няма контрол и които могат да възникнат преди крайния срок за отказ от договора;
- при които предметът на услугата е нефабричен продукт, произведен съгласно спецификациите на потребителя или обслужващ неговите индивидуални нужди;
- при които предмет на услугата е Продукт, който бързо се влошава или има кратък срок на годност;
- в който предмет на услугата е Продукт, доставен в запечатана опаковка, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат поради здравословни или хигиенни причини, ако опаковката е отворена след доставката;
- в които предмет на услугата са Продукти, които след доставката, поради естеството си, са неразделно свързани с други неща;
- в които предмет на услугата са алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на Договора за продажба, и доставката на които може да стане само след 30 дни и стойността на които зависи от колебанията на пазара, върху който продавачът няма контрол
- в която потребителят изрично е поискал от продавача да дойде/се яви при него за спешен ремонт или поддръжка ако продавачът предоставя допълнителни услуги, различни от тези, изискани от потребителя, или предоставя продукти, различни от резервни части, необходими за ремонт или поддръжка, потребителят има право да се откаже от договора по отношение на допълнителни услуги или продукти;
- в които предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърен софтуер, доставен в запечатан пакет, ако пакетът е отворен след доставка;
- за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на абонаментни договори;
- сключени чрез публичен търг;
- за предоставяне на услуги за настаняване, различни от жилищни цели, транспорт на стоки, коли под наем, кетъринг, услуги, свързани с отдих, развлечения, спортни или културни събития, ако договорът посочва деня или периода на предоставяне на услугата;
- за доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след информиране на Продавача за загубата на правото на отказ от договора.

Бюлетин

Бъдете в крак с нашите предложения, промоциите и специални оферти!
Регистрирайте се за бюлетина днес!