лв

Използвайки уебсайта, без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с използването на бисквитки. По всяко време, можете да промените настройките на браузъра си, които определят запазването им по всяко време.
Кликнете тук, за да научите повече за Политиката за бисквитките .

  OK

безплатна доставка при плащане с карта

0 лв.

доставка

7 дни

код за отстъпка

БАНЯ5

връщания

14 дни
полски Английски език Немски Чешката република Френски Литовски Руски Румънски Словашки унгарски Италиански Български украински Испански естонски Xърватски латвийски Xоландски черногорски Cръбски layouts.be layouts.at

КОД ЗА ОТСТЪПКАБАНЯ5

Регламент на онлайн магазин Tutumi.pl

  • Съобщение относно защитата на личните данни *

Търговско представителство “Podlasiak” Andrzej Cylwik със седалище в Бялисток, вписано в Централния информационния регистър за стопанска дейност на Република Полша, управлявана от Министъра на Икономиката, със седалище: ул/ul. Пшендзалняна/Przędzalniana 60, 15-688 Białystok/Бялисток и адрес за доставка: ул/ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, Идент.номер по ДДС/NIP 5421005380, БУЛСТАТ/REGON 050290967, адрес на електронна поща: biuro.rea@podlasiak.com.pl, информира, че във връзка с влизането в сила на 25 май 2018 г. на Регламента на Европейския парламент и на Съвета ( ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (общ регламент за защита на данните) (“GDPR”), може да обработва данните си като администратор на лични данни, ако има подходящо правно основание за това. В съответствие с обхвата на извършваната дейност, Администраторът обработва Вашите лични данни за различни цели, но това винаги се извършва в съответствие със закона.
Във връзка с тези промени като администратор, за да Ви информираме, че целите на обработването на личните ви данни е:
1. Способност за предоставяне на електронни услуги и изпълнението на споразумението, което сте на парти, заедно с възможността за сделки и плащане за покупки – необходимостта от обработката на изпълнение на договора (чл 6, параграф 1, буква б RODO.).
2. покупки на услуги, без да се регистрират – необходимостта за изпълнение обработка на поръчката (.. Чл 6, параграф 1, буква б RODO)
3. Service жалба – необходимостта за извършване на обработка на договор (чл 6, параграф 1, буква б RODO.).
4. Действие статистическа и аналитична, проведено с цел да се подобри качеството на услугите, анализи на поведението и активността на потребителите възможността да се запознаят с предпочитанията на потребителите – администратор правен интерес (.. Чл.6, ал.1 точка RODO е)
5. Редът и обезщетения, или защита срещу тях – правното основание за обработка – администратор правен интерес (.. Чл.6, ал.1 точка RODO е), която е да защити правата си,
6. Дайте телефон и електронна поща за контакт с клиента, за да изпълни договора, или се изясни неяснотите, свързани със сделката от Клиента услуга Office на “Podlasiak” Andrzej Cylwik

Според действащата нормативна уредба, вашите данни се съхраняват за времето, необходимо за завършване на W / целите или процедури, пряко свързани със сделката.

Компанията Р.Н. “Podlasiak” Andrzej Cylwik, като администратор на личните ви данни, гарантира пълна сигурност и конфиденциалност. На всеки етап ние ви даваме възможност да се разшири знанията и управлението на точка. Съхранение на лични данни, след като преди контакт електронна поща в biuro.rea@podlasiak.com.pl и проверени от упълномощено лице.
По Ваше желание ние може да оттегли съгласието си и пълно отстраняване на личните данни, притежавани от Р.Н. “Podlasiak” Andrzej Cylwik

  • Фирма P. Н. “Podlasiak” Andrzej Cylwik гарантира сигурността и контрола при обработката и съхранението на личните си данни. *

Онлайн магазин за Tutumi се грижи за правата на потребителите. Потребителят не може да се откаже от правата, предоставени му от Закона за правата на потребителите. Разпоредбите на споразуменията, по-малко благоприятни за потребителя от разпоредбите на Закона за правата на потребителите са невалидни, а на тяхно място, разпоредбите на Закона за защита на правата на потребителите. Следователно, разпоредбите на тези регламенти не са предназначени да не изключва или ограничава правата на потребителите, предоставени им от задължителните разпоредби на закона, както и всяко възможно съмнение да бъдат обяснени в полза на потребителя. В случай на неспазване на разпоредбите на този Правилник с горните разпоредби, тези разпоредби имат приоритет и трябва да се използват.

1. Общи положения

1.1. Онлайн магазинът, достъпен на www.tutumi.pl, се ръководи от Анджей Цилвик/ANDRZEJ CYLWIK, управител на Търговското представителство “PODLASIAKANDRZEJ CYLWIK, вписано в Централния информациионен регистър за стопанска дейност на Република Полша, управляван от Министъра на Икономиката, със седалище: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok и адрес за доставка: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok , Идент.номер по ДДС/NIP 5421005380, БУЛСТАТ/REGON 050290967, адрес на електронна поща: tutumi@tutumi.pl

1.2. Тези регламенти е насочена към потребителите, така и на бизнеса да използват интернет магазина (с изключение на точка. 9 от Правилника, който е адресирано само към предприемачите).

1.3. Администраторът на лични данни, обработвани във връзка с прилагането на разпоредбите на този Правилник е доставчика на услуги. Личните данни, обработвани за целите и в областта на основата на принципите, очертани в политиката на неприкосновеност на личния живот, публикувана на страниците Shop. Осигуряване на лична информация е доброволно. Всяко лице, чиито лични данни обработка на доставчик на услуги има право да инспектира тяхното съдържание и правото на актуализация и вярна.

1.4. дефиниции:

1.4.1. РАБОТЕН ДЕН – по един ден от понеделник до петък, с изключение на задължителните почивки.

1.4.2. ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – форма на разположение в онлайн магазина, който позволява създаването на сметки.

1.4.3. ФОРМА ЗА ПОРЪЧКА – Electronic Service, интерактивна форма на разположение в онлайн магазина, която позволява подаване на поръчки, по-специално чрез добавяне на продукти за електронна количка и да се определят условията на Споразумението за продажба, включително и начина на доставка и заплащане.

1.4.4. КЛИЕНТИТЕ – (1) физическо лице с пълна правоспособност, както и в случаите, предвидени от общо приложимите правила, както на физическо лице, ограничена правоспособност; (2) юридическо лице; или (3) организационна единица не е юридическо лице, което законът признава правоспособност; – който е сключил или възнамерява да сключи договор за покупка с продавача.

1.4.5. Гражданския процесуален кодекс – Закон от 23 април 1964 от Гражданския кодекс (ОВ 1964 № 16, поз 93, както е изменена..).

1.4.6. СМЕТКА – електронна услуга, определена от поименното (потребителско име) и парола, дадена от снимачната площадка Клиент на ресурсите в доставчика на ИТ система, която се събират данни и определени от информацията, представена от Service му нарежда в магазина.

1.4.7. БЮЛЕТИН – електронна услуга, електронна услуга разпространение, предоставена от доставчика на услуги чрез електронна поща Е-мейл, който позволява на всички потребители на получателите автоматично получават Доставчика на повтарящи съдържание следващите издания на бюлетина, съдържаща информация за продукти, новини и промоции в онлайн магазина.

1.4.8. ПРОДУКТ – на разположение в онлайн магазин за подвижния обект на Споразумението за покупка между Клиента и дистрибутор.

1.4.9. ПРАВИЛНИК – тези наредби магазина.

1.4.10. МАГАЗИН – Доставчик на онлайн магазин разположение на адрес: www.lazienka-rea.pl.

1.4.11. ДИЛЪР; ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИANDRZEJ CYLWIK/АНДЖЕЙ ЦИЛВИК, управляващ стопанската дейност като: Търговско предприемачество/ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWEPODLASIAK/ПОДЛАСЯК” ANDRZEJ CYLWIK/ АНДЖЕЙ ЦИЛВИК, вписана в Централния инфомрационен регистър за икономическата дейност на Република Полша, ръководен от Министъра, отговарящ за икономиката, с адрес на месторабота: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok и адресът за доставки: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, NIP/Идент.номер по ДДС: 5421005380, REGON/БУЛСТАТ” 050290967, имейл адрес: biuro.rea@podlasiak.com.pl.

1.4.12. Договор за покупка – договор за продажба, сключен с продукти или сключен между клиента и продавача чрез онлайн магазина.

1.4.13. Електронна услуга – услуга, предоставяна по електронен път от доставчика на услугата за Клиента чрез онлайн магазина.

1.4.14. Получател на услугата – (1) физическо лице с пълна правоспособност, както и в случаите, предвидени от общо приложимите правила, както на физическо лице, ограничена правоспособност; (2) юридическо лице; или (3) организационна единица не е юридическо лице, което законът признава правоспособност; – цели или възнамерява да използва електронни услуги.

1.4.15. ACT правата на потребителите, ACT – Закон от 30 май 2014 г. правата на потребителите (ОВ 2014 поз 827 както е изменена.).

1.4.16. РЕД – декларация за намерения, представени от Формуляр за поръчка на клиента и са насочени директно към Споразумението за Продажба на продукти с продавача.

2. електронни услуги онлайн магазин

2.1. оферти в онлайн магазина на следния електронен делът на услугите, Формуляр за поръчка и бюлетин.

2.1.1. Акаунт – използването на Сметката е възможно след общо два последователни стъпки от страна на клиента – (1) завършване на формуляр за регистрация и (2) кликнете върху бутона “Изпрати”. Формулярът за регистрация е необходимо да се предостави следната информация от получателите на услугата: име, адрес (улица, номер / апартамент, пощенски код, град), адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт и парола. В случай на клиентите, които не са потребители, че е необходимо да се предостави името на фирмата и данъчен идентификационен номер.

2.1.1.1. Електронна услуга в профила се предоставя безплатно за неограничен период от време. Клиентът има възможност по всяко време и по всякаква причина, премахване на сметки (сметки на оставка) чрез изпращане на искане към съответните доставчици на услуги, по-специално чрез електронна поща на адрес: tutumi@tutumi.pl или писмена форма на адрес: ул. Спининг 6L, 15-688 Бялисток.

2.1.2. Форма за поръчка – използвайте формата за поръчка започва, когато клиента на първо място, като към електронна количка Каталог в онлайн магазина. Подаване на поръчки след изпълнението от страна на клиента, включително и следващите две стъпки – (1) след завършване на формата за поръчка и (2) кликнете върху онлайн магазина след завършване на формата за поръчка “потвърди покупката” – до този момент, има възможност за самостоятелно модификация на входни данни (включително да направи това, следвайте указанията и информацията на разположение на онлайн магазина). Формата за поръчка е необходимо да се предостави на Клиента следните данни за Клиента: име / наименование и адрес на дружеството (улица, номер / апартамента, пощенски код, град), адрес на електронна поща, телефонен номер за връзка и данни за договор за продажба: Продукт / ите, броят на продукта / ите, място и начин на доставка на продукта / и, начина на плащане. В случай на клиенти, които не са потребители, че е необходимо да се предостави името на фирмата и данъчен идентификационен номер.

2.1.2.1. Електронен формуляр за поръчка услуга се предоставя безплатно, и еднократно и е в зависимост от приключването на договорите за депозит през нея, или при получаване на поръчки за предварително прекратяване чрез него от страна на Клиента.

2.1.3. Бюлетин – използване Newsletter възниква като маркирате съответното квадратче в хода на създаване на профили или получаването на поръчки – със създаването на сметката или поставяне на поръчката на клиента се съхраняват в бюлетин.

2.1.3.1. Електронна услуга бюлетин се предоставя безплатно за неограничен период от време. Клиентът има възможност по всяко време и по някаква причина, за да се отпишете от бюлетина (бюлетин на оставка) чрез изпращане на искане към съответните доставчици на услуги, по-специално чрез електронна поща на адрес: tutumi@tutumi.pl или писмена форма на адрес: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok

2.2. Техническите изисквания, необходими за работа със системата за ИКТ, която се използва от доставчика на услугата: (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до интернет; (2) достъп до електронна поща; (3) Интернет браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 и по-висока или Internet Explorer версия 10.0 и по-висока, Opera версия 12.0 и по-висока, Google Chrome 23.0. и по-висока, Safari 5.0 или по-висока; (4) Минималната препоръчителна Разделителната способност на екрана от 1024×768; (5) включване в достъпа до уеб браузър за писане на файлове и бисквитки JavaScript.

2.3. Клиентът се задължава да използва интернет магазина по начин, съвместим със закона и морала като има предвид, зачитането на личните права и авторските права и доставчиците на услуги на интелектуална собственост и трети лица. Клиентът е длъжен да въвежда данни в съответствие с фактите. А получатели пространства са за доставка на незаконно съдържание.

2.4. Процедура за жалби:

2.4.1. (., С изключение на процедурите за подаване на жалби на продукта, която е била посочена в р 6) Жалби, свързани с предоставянето на електронни услуги от доставчика на услуги и други оплаквания, свързани с експлоатацията на онлайн магазина Услугата може да се състои, например:

2.4.2. писмена форма на адрес: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok

2.4.3. в електронен вид по електронна поща на следния адрес: reklamacje@tutumi.pl

2.4.4. Препоръчително е, че прилагането от страна на Клиента в описанието на жалбата: (1) информацията и обстоятелствата, свързани с предмета на жалбите, по-специално за вида и датата на всяка нередност; (2) клиентски заявки; и (3) данните за контакт на оплакването – това ще улесни и ускори разглеждането на жалбата от доставчика на услуги. Изискванията, посочени в предходното изречение, имат формата на само препоръка и не се отразяват на ефективността на исковете, предявени, без да е предпочитан описанието на претенциите.

2.4.5. За да отговори на жалбата от доставчика на услуги издава незабавно, не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата на подаването му.

3. условия за достъп до договора за продажба

3.1. Сключването на договор за продажба между Клиента и на продавача при изпълнението на Клиента Формуляр за поръчка чрез обществени поръчки на онлайн магазин, в съответствие с параграф. 2.1.2 разпоредби.

3.2. Цена на продукта е показано на онлайн магазина е даден в полски злоти и включва данъци и такси. С обща цена, включваща данъци на продукта, който е предмет на Ордена, както и разходите за доставка (включително такси за транспорт, доставка и пощенски услуги), както и други разходи, и ако не може да се определи размерът на тези такси – задължението да ги плати, клиентът е информиран Онлайн магазин страници, когато заявяват поръчките, включително по време на израза от Клиента ще бъде обвързана със споразумението за продажба.

3.3. Процедура на договора е вписано в онлайн магазина като използвате формуляра за поръчка

3.3.1. Сключването на договор за продажба между Клиента и на продавача при изпълнението на поръчките на клиенти в онлайн магазина, в съответствие с параграф. 2.1.2 разпоредби.

3.3.2. След подаване на поръчки продавачът незабавно получаване потвърждаване на поръчката и в същото време приема за изпълнение. Потвърждение за получаване на Ордена и приемането му за изпълнение чрез изпращане от Продавача Customer съответната електронна поща до посочения когато заявяват поръчките клиент за електронна поща, която включва най-малко разписка изявление Продавачите на Ордена и неговото допускане до реализацията и потвърждаване на Споразумението за покупка. При получаване на по-горе електронна поща споразумение Продажбите се сключва между клиента и дистрибутор.

3.4. Консолидиране, сигурност и вземане на клиента на сключения договор за покупка възниква от (1) предоставянето на тези регламенти на онлайн магазина, и (2) да изпрати на клиента за електронна поща, посочена в точка. 3.3.2. Регламенти. Съдържанието на Споразумението за Продажба допълнително фиксирани и обезпечени в компютърна система Онлайн магазин за продавача.

4. Начин на плащане и сроковете за ПРОДУКТА

4.1. Продавачът предоставя на Клиента следните методи за плащане на Споразумението за покупка:

4.1.1. COD Наложен платеж.

4.1.2. Плащане с наложен лична доставка.

4.1.3. Плащане по банков път по банковата сметка на продавача.

4.1.3.1. Банка: Банка Zachodni WBK SA

4.1.3.2. номер на профила: 81 1500 1344 1213 4009 3490 0000.

4.1.4. Организацията, предоставяща онлайн платежни услуги, е Blue Media S.A.

4.1.4.1. Разплащанията по транзакции с електронни плащания и карти се извършват по избор на Клиента през уебсайта Blue Media. Услугата за електронни плащания и карти се осъществява от:

4.1.4.1.1. Blue Media S.A. – Blue Media S.A. . със седалище в Сопот, ул, Powstańców Warszawy 6, с пощенски код 81-718. Компанията е регистрирана в Окръжния съд Гданск-Полноц, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Основният капитал възлиза на 2 000 000 PLN (изплатени изцяло).

Blue Media S.A.
81-718 Sopot, 6 Powstańców Warszawy str.
NIP 585-13-51-185, REGON 191781561
Окръжен съд Гданск-Полноц, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер 0000320590, с акционерен капитал: 2 000 000 PLN

4.2. Дата на плащане:

4.2.1. Ако изберете плащане чрез трансфер на клиенти, електронно плащане или плащане с кредитна карта, Клиентът е длъжен да извърши плащане в рамките на 7 календарни дни, считано от датата на споразумението за продажба.

4.2.2. Ако изберете плащане в брой от Клиента за изтегляне на доставка или плащане чрез наложен платеж личен клиент вие сте длъжни да се извърши плащането по доставката.

5. Разходи, МЕТОДИ, времето за доставка и получаване на

5.1. доставка на продукта до клиента се заплаща, освен ако Споразумението за покупка не предвижда друго. разходи за доставка на продукта (включително такси за транспорт, доставка и пощенски услуги) са посочени от страна на клиентите на онлайн магазина в “Доставка” и докато заявяват поръчките, включително по време на израза от Клиента ще бъде обвързана със споразумението за продажба.

5.2. Лична колекция от клиента е безплатна.

5.3. Продавачът предоставя на Клиента следните методи за доставка или получаване на продукта:

5.3.1. Куриер

5.3.2. на разположение на Лична колекция. ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok- работни дни от 09:00 до 15:00 часа.

5.4. Крайният срок за предаване на Klientawynosi Каталог на 7 работни дни, освен ако в описанието на продукта или получаване на поръчките, подадени по време на по-кратък период. В случай на продукти с различни срокове на доставка, дата на доставка дал е най-дългия срок, който не може да надвишава 7 дни. Отправна точка на доставка на продукта, за да се брои на клиентите, както следва:

5.4.1. Ако изберете начин на плащане прехвърлянето на клиенти, електронно плащане или кредитна карта – от банкова сметка или клирингова сметка на Продавача.

5.4.2. Ако изберете начин на плащане на парични средства на клиенти на доставка – от датата на споразумението за продажба.

5.5. Краен срок за готовност за получаване на продукта от потребителя – ако е избран от личната си колекция продуктът на потребителя, продуктът ще бъде готова за взимане от страна на клиента в рамките на 7 работни дни, освен ако в описанието на продукта или получаване на поръчките, подадени по време на по-кратък период. В случай на продукти с разположение да получи различно време, да бъде на разположение, за да получите датата, на която е най-дългият период от време, преди, което не може да надвишава 7 дни. За продукта е готов за приемане на клиентите ще бъдат допълнително информирани от продавача. Отправна точка на готовност за получаване на продукта от брои на клиентите, както следва:

5.5.1. Ако изберете начин на плащане прехвърлянето на клиенти, електронно плащане или кредитна карта – от банкова сметка или клирингова сметка на Продавача.

5.5.2. Ако изберете пътя на пари в брой на шилото за клиент – от датата на споразумението за продажба.

6. претенции към продукта

6.1. Основа и отговорност на продавачите на клиента, ако продуктът се продава на физическо или юридическо дефект (гаранция), са определени общо приложимите разпоредби на правото, и по-специално на Гражданския процесуален кодекс. За влезли в продажба споразумения на 24 декември 2014 г., база и степента на отговорност на продавача на Клиента е физическо лице, което закупува продукт за целта не са свързани с дейността на професионална или стопанска дейност, за неспазване на Продукта на Споразумението за покупка са изложени на приложимите закони, по-специално Законът от 27 юли 2002 година относно специалните условия на продажба на потребителите и за изменение на гражданския процесуален кодекс (Държавен вестник от 2002 г., бр 141, т. 1176, както е изменена.).

6.2. Продавачът се задължава да достави продукта на клиента без недостатъци. Подробна информация за отговорността на продавача по отношение на дефекти в продукт и клиента разрешения са разположени на онлайн магазин в “Жалба стоката”.

6.3. Жалбата може да бъде подадена от клиента, като например:

6.3.1. писмена форма на адрес: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok

6.3.2. в електронен вид по електронна поща на следния адрес: reklamacje@tutumi.pl

6.4. Препоръчително е, че Клиентът в описанието на оплакването: (1) информация и обстоятелства, свързани с предмета на оплаквания, по-специално вида и датата на възникване на дефекта; (2) изискванията на процеса приведе стоката в съответствие с продажби или твърдения за намаляване на цената или отказ от договора; и (3) данните за контакт на оплакването – това ще улесни и ускори разглеждането на жалбата от продавача. Изискванията, посочени в предходното изречение, имат формата на само препоръка и не се отразяват на ефективността на исковете, предявени, без да е предпочитан описанието на претенциите.

6.5. Продавачът отнесе жалбата си към клиента веднага, а не по-късно от 14 календарни дни от датата на подаването му. Доставчиците не успяват да реагират в рамките на средствата срок, че продавачът счете, че жалбата следва да бъдат обосновани.

6.6. Клиентът, който упражнява правомощията, в гаранция, е длъжен да предостави на продавача, за сметка на дефектен продукт на следния адрес: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok. Ако поради естеството на продукта или начина на неговото инсталиране от клиента, за да се осигури ще бъде изключително трудно, Клиентът е длъжен да предостави продукт на Продавача на място, където се намира продуктът.

7. ИЗВЪНСЪДЕБНИ възможност да проверят искове и съдебни дела и достъп до тези процедури

7.1. Подробна информация за възможността за клиента, който е потребител на извънсъдебни способи за подаване на жалби и обезщетение и правила за достъп до тези процедури са на разположение на помещенията и на интернет страниците на районните (градските) потребителски омбудсмани, социални организации, на които по закон мисия включват защита на потребителите, провинция инспекциите на инспектората по търговия и на следните интернет адреси на Службата за конкуренция и защита на потребителите: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php и http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Клиент е даден потребител има следния пример възможността за използване на извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и обезщетение:

7.2.1. Клиентът има право да поиска постоянното арбитражния съд на потребителя, както е посочено в член. 37 от Закона от 15 декември 2000 г. търговията инспекция (ОВ 2001 г., не 4 поз. 25, както е изменена.), С искане за разрешаване на спорове, възникнали вследствие на сключения договор за покупка. Правилник за организацията и дейността на постоянните потребителски арбитражни съдилища определя реда на министъра на правосъдието от 25 септември 2001 г. за правилата за организацията и дейността на постоянните потребителски арбитражни съдилища. (Държавен вестник 2001 г., № 113, т. 1214).

7.2.2. Клиентът има право да поиска от провинциално инспектор на Инспектората по търговия, в съответствие с член. 36 от Закона от 15 декември 2000 г. търговията инспекция (ОВ 2001 г., не 4 поз. 25, както е изменена.), С искане за откриване на производство за приятелско уреждане на спора между клиента и дистрибутор. Информация за правилата и начина на процедурата, проведена от регионалния Инспекторат по търговия е достъпна на интернет страниците на отделните регионални инспекции на инспектората по търговия.

7.2.3. Клиентът може да получи безплатна помощ при уреждането на спора между клиента и търговец, като използвате безплатно услугите на област (общински) на потребителите омбудсман или социална организация, при която задължителните задачи включват защита на потребителите (включително Федерацията на потребителите, Асоциацията на полските потребители). Съвети По имейл адрес porady@dlakonsumentow.pl на Федерацията на потребителите и от Асоциацията на полските потребители безплатен потребителите гореща телефонна линия 800 889 866.

8. право на отказ
(За продажби споразумения заключи от 25 декември 2014 г.)

8.1. Потребител, който има сключен договор от разстояние, може в срок от 14 календарни дни, за да се оттегли от него, без да посочва причина и без никакви разходи, с изключение на разходите, посочени в точка. 8.8 Правилник. За да се спази крайният срок е достатъчно да се изпрати изявление преди изтичането му. Отчет за отмяна може да се направи, например:

8.1.1. писмена форма на адрес: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok

8.1.2. в електронен вид по електронна поща на следния адрес: tutumi@tutumi.pl

8.2. Един примерен формуляр за отказ, се съдържа в приложение 2 на Закона за правата на потребителите и допълнително се предлага в точка. 11 от Правилника и на интернет магазина в “изтегляне”. Потребителят може да се използва образецът, но това не е задължително.

8.3. Срокът за оттегляне започва:

8.3.1. договор, се извършва от продавача да изглежда продукт, се задължава да прехвърли собствеността си – от приема на продукта във владение на потребителя или лице, определено от трета страна, различна от превозвача в случай на договор, който (например договор за покупка.): (1) включва много продукти, които се предлагат отделно в партиди или частично – да влезе във владение на последния продукт, партидата или или (2) от редовната доставка на продукти за продължителността на времето – от приема в притежание на първия продукт;

8.3.2. за други договори – от датата на договора.

8.4. В случай на отказ от договор от разстояние, се счита за невалиден.

8.5. Продавачът незабавно, не по-късно от 14 календарни дни от датата на получаване на декларацията от страна на потребителя да се откаже от договора, връщане на потребителя всички направени от него плащания, включително разходите за доставка на продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от начин на доставка, различно от клиента -евтините обикновено на разположение в онлайн магазина за доставки). Продавачът възстановява плащания чрез същия метод на плащане, която се използва на потребителя, освен ако потребителят изрично не е договорено друго относно връщането, които не са обвързващи за него всички разходи. Ако продавачът не се предполага, че той получава продукт от потребителя, може да задържи плащания за възстановяване на средства, получени от потребителя до получаването на гърба на продукта, или потребителят не представи доказателства за своите референции, в зависимост от което се случи първо.

8.6. Потребителят е длъжен незабавно да, не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която се оттеглиха от договора, върнете продукта продавача или да го дам на лице, упълномощено от продавача да получи, освен ако продавачът предполага, че той получава продукта. Достатъчно, за да се срещне срок номера на продукта преди изтичането му. Потребителите могат да се върнат на продукта на адрес: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok

8.7. Потребителят носи отговорност за понижена стойност на продукта в резултат на използването му по начин, който излиза извън това, което е необходимо да се установи естеството, характеристиките и действието на продукта.

8.8. Възможни разходи, свързани с оттеглянето от договора страна на потребителя, че потребителят е длъжен да мечка:

8.8.1. Ако потребителят е избрал метод за доставка на продукт, различен от обичайния доставката най-евтините на разположение в онлайн магазина, Продавачът не е длъжен да възстанови на потребителя, направени от него допълнителни разходи.

8.8.2. Потребителят носи преките разходи по връщането на Продукта.

8.8.3. В случай на Продукт, който е услуга, чието изпълнение – по изрично искане от потребителя – е започнало преди крайния срок за отказ от договора, потребителят, който упражнява правото на отказ от договора след подаване на такова искане, е длъжен да плати за услугите, изпълнени до оттеглянето от договора. Размерът на плащането се изчислява пропорционално на обхвата на предоставяната услуга, като се вземе предвид договорената в договора цена или възнаграждение. Ако цената или възнаграждението са прекомерни, основата за изчисляване на тази сума е пазарната стойност на предоставяната услуга.

8.9. Правото на отказ от договор от разстояние не е достъпно за потребителя по отношение на договори:

8.9.1. ((1) за предоставяне на услуги, ако продавачът е извършил изцяло услугата с изричното съгласие на потребителя, който е бил информиран преди началото на услугата, че след извършване на услугата от продавача, той ще загуби правото да се откаже от договора; (2) когато цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които продавачът няма контрол и които могат да възникнат преди крайния срок за отказ от договора; (3) в който предметът на услугата е нефабричен продукт, произведен съгласно спецификациите на потребителя или обслужващ неговите индивидуални нужди; (4) в който предметът на услугата е Продукт, който бързо се влошава или има кратък срок на годност; (5) в който предмет на услугата е Продукт, доставен в запечатана опаковка, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат поради здравословни или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката; (6) в които предмет на услугата са Продукти, които след доставката поради своя характер са неразделно свързани с други неща; (7) когато предмет на услугата са алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключване на Договора за продажба, и доставката на които може да стане само след 30 дни и стойността на които зависи от колебанията на пазара, върху който продавачът няма контрол; (8) в която потребителят изрично е поискал от продавача да го посети за спешен ремонт или поддръжка; ако продавачът предоставя допълнителни услуги, различни от тези, изискани от потребителя, или предоставя продукти, различни от резервни части, необходими за ремонт или поддръжка, потребителят има право да се откаже от договора по отношение на допълнителни услуги или продукти; (9) в който предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърен софтуер, доставен в запечатан пакет, ако пакетът е отворен след доставка; (10) за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент; (11) сключени чрез публичен търг; (12) за предоставяне на услуги за настаняване, различни от жилищни цели, транспорт на стоки, коли под наем, кетъринг, услуги, свързани с развлечения, развлечения, спортни или културни събития, ако договорът посочва деня или периода на предоставяне на услугата; (13) за доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след информиране на Продавача за загубата на правото на отказ от договора.

9. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРЕДПРИЯТИЯТА

9.1. Този раздел от правилника и съдържащите се в него разпоредби се прилагат само за клиенти и потребители на услуги, които не са потребители.
9.2. Продавачът има право да се откаже от Договора за продажба, сключен с Клиент, който не е потребител, в рамките на 14 календарни дни от датата на сключването му. Оттеглянето от Договора за продажба в този случай може да стане без да се посочва причина и не поражда претенции от страна на клиента, който не е потребител, спрямо продавача.
9.3. В случай на Клиенти, които не са потребители, Продавачът има право да ограничи наличните методи на плащане, включително да изисква предплащане изцяло или частично, независимо от избрания от Клиента начин на плащане и факта на сключване на Договора за продажба.
9.4. След пускането на Продукта от Продавача към превозвача, ползите и отговорностите, свързани с Продукта, и рискът от случайна загуба или повреда на Продукта ще бъдат прехвърлени на Клиента, който не е потребител. В такъв случай Продавачът не носи отговорност за загуба, дефект или повреда на Продукта, произтичащи от приемането му за транспортиране до доставката му на Клиента и за забавяне при транспортирането на пратката.
9.5. В случай на изпращане на Продукта до Клиента чрез превозвач, Клиентът, който не е потребител, е длъжен да инспектира пратката навреме и по начина, приет за такива пратки. Ако установи, че Продуктът е загубен или повреден по време на транспортирането, той е длъжен да извърши всички действия, необходими за определяне на отговорността на превозвача.
9.6. Съгласно чл. 558 § 1 от Гражданския кодекс, отговорността на продавача по гаранцията за продукта спрямо клиента, който не е потребител, е изключена.
9.7. В случай на клиенти, които не са потребители, Доставчикът на услуги може да прекрати договора за предоставяне на Електронни услуги с незабавно действие и без да посочва мотиви, като изпрати на Клиента подходящо изявление/становище.

Бюлетин

Бъдете в крак с нашите предложения, промоциите и специални оферти!
Регистрирайте се за бюлетина днес!