лв

Използвайки уебсайта, без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с използването на бисквитки. По всяко време, можете да промените настройките на браузъра си, които определят запазването им по всяко време.
Кликнете тук, за да научите повече за Политиката за бисквитките .

  OK

безплатна доставка при плащане с карта

0 лв.

доставка

10 дни

код за отстъпка

БАНЯ5

връщания

14 дни
Английски език layouts.de-at layouts.fr-be Български Xърватски layouts.sr-me Чешката република layouts.et layouts.fi Френски layouts.el Испански Xоландски layouts.en-ie Литовски латвийски Немски полски layouts.pt Руски Румънски layouts.sr Словашки layouts.sl украински унгарски Италиански

КОД ЗА ОТСТЪПКАrea5

Регламент на онлайн магазина lazienka-rea.com.pl

Условия на онлайн магазина lazienka-rea.com.pl:

Информация относно защитата на личните данни: 

Търговско представителство: “Podlasiak” Andrzej Cylwik със седалище в Бялисток, Полша вписано в Централния информационния регистър за стопанска дейност на Република Полша, управлявана от Министъра на Икономиката, със седалище:

ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, Poland и адрес за доставка: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, Poland
Идент.номер по ДДС/NIP 5421005380, БУЛСТАТ/REGON 050290967, адрес на електронна поща: biuro.rea@podlasiak.com.pl,

информира, че във връзка с влизането в сила на 25 май 2018 г. на Регламента на Европейския парламент и на Съвета ( ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (общ регламент за защита на данните) (“GDPR”), може да обработва данните си като администратор на лични данни, ако има подходящо правно основание за това. В съответствие с обхвата на извършваната дейност, Администраторът обработва Вашите лични данни за различни цели, но това винаги се извършва в съответствие със закона.

Във връзка с горните промени, като администратор, бихме искали да Ви информираме, че целта на обработването на Вашите лични данни е: 1. Възможност за предоставяне на електронни услуги и изпълнение на договора, по който сте страна, заедно с възможността за извършване на парични преводи и плащания за покупки – необходимостта от обработка за изпълнение на договора (чл. 6, ал. 1, буква б от ОРЗД), 2. Обработка на покупки, направени без регистрация – обработката е необходима за изпълнението на договора (чл. 6 , ал.1, буква б) от ОРЗД), 3. Обработка на жалби/рекламации – обработката е необходима за изпълнението на договора (чл. 6 ал.1,  буква б от ОРЗД), 4. Аналитични и статистически дейности, извършени за подобряване на качеството на услугата, анализ на поведението и активността на потребителите с възможност за познаване на предпочитанията на потребителите – легитимен интерес на администратора (член 6, параграф 1 (е) от ОРЗД), 5. Установяване и преследване на искове или защита срещу тях – правно основание за обработване – легитимен и основателен интерес на Администратора (чл. 6, ал. 1, буква Ф) от GDPR), който се състои в  защита на неговите прав, 6. Активиране на телефонен и имейл контакт с клиента с цел изпълнение на поръчката или за изясняване на неясноти, свързани с реализация на поръчката от Отдел обслужване на клиента към Търговското  представителство P. H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik.

В съответствие с приложимите разпоредби, вашите данни се съхраняват за времето, необходимо за изпълнение на горепосочените цели или процедурата, пряко свързана със сключването на сделката/реализиране на поръчката.

Търговското представителство P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik, като Администратор на Вашите лични данни, гарантира пълна сигурност и поверителност. На всеки етап ви даваме възможност да разширите своите знания и управление по отношение съхранението на лични данни след предварителна връзка с Вас, по електронна поща на адрес: biuro.rea@podlasiak.com.pl и да се направи проверка от упълномощено лице.

По ваше желание даваме възможност да оттеглите съгласието си и да изтриете личните си данни, съхранявани от Търговското представителство /P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik.
Компанията P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik, гарантира сигурност и пълен контрол върху обработката и съхранението на вашите лични данни.

Онлайн магазинът  www.lazienka-rea.com.pl, се управлява от следната компания:

Търговско представителство P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik, със седалище:
ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, Poland
Идент.номер по ДДС/NIP 5421005380
БУЛСТАТ/REGON 050290967

Вписано в Централния регистър за стопанска дейност на Република Полша, управляван от Министъра на Икономиката, с адрес на месторабота: номер 29236M,
Фигуриращо в CEIDG http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Оплаквания  и Рекламации, молим да се изпращат на адрес: reklamacje@lazienka-rea.pl
Технически въпроси и проблеми, молим да се изпращат на адрес: bok@rea.pl и/или
тел. 857-337-777
Работно време: Понеделник – Петък: 7:00 ч. – 20:00 ч.
Адрес за кореспонденция:
ul.Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, Poland

За лично вземане на пратката: понеделник – петък от 7:00 до 14:45 часа.

Използваме услугите на следните спедиторски компании: DPD (www.dpd.com.pl), Rohlig-Suus (www.suus.com). В зависимост от закупената стока, нейната специфичност, тегло и размери, избираме подходящия превозвач и вид услуга. Пакетите се доставят между 8.00-16.00, а доставка по различно от това време е въпрос на добра воля и диспозиция на куриера. Маршрутът и точният час на доставка зависи единствено и само от куриера. Припомняме, че в случай на колети/пакети над 30 кг., куриерът не е длъжен да пренася стоката до помещенията на Купувача. При такива пратки куриерът доставя стоките до сградата на адресат, възможно най-близо. В същото време бихме искали да Ви информираме, че е възможно да закупите услугата за пренасяне на стоките до помещенията на Купувача в размер на 100 PLN (Полски злоти) бруто. За да поръчате такъв вид услуга, моля свържете се с нас веднага след покупката на стоката.

УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА
LAZIENKA-REA.PL
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И УСЛОВИЯ
2. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА
3. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
4. МЕТОДИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТА
5. РАЗХОДИ, МЕТОДИ СВЪРЗАНИ С ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТА
6. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТА
7. ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕТОДИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ И РЕШАВАНЕ НА ИСКОВЕ, КАКТО И ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ
8. ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА (ПРИЛАГА СЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА ОТ 25 ДЕКЕМВРИ 2014 г.)
9. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
11. ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМУЛЯРА ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Иртернет магазинът www.lazienka-rea.pl се грижи за правата на потребителите. Потребителят не може да се откаже от правата, предоставени му от Закона за правата на потребителите. Разпоредбите на договорите, които са по-неблагоприятни за потребителя от разпоредбите на Закона за правата на потребителите, са невалидни и на тяхно място се прилагат разпоредбите на Закона за правата на потребителите. Следователно разпоредбите на настоящия регламент не са предназначени да изключват или ограничават правата на потребителите, предоставени им от задължителните законови разпоредби, и всички възможни съмнения трябва да бъдат обяснени в полза на потребителя. В случай на несъответствие на разпоредбите на настоящия Регламент с горепосочените разпоредби, тези/същите разпоредби имат предимство и следва да се прилагат.

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Онлайн магазинът, достъпен на www.lazienka-rea.pl, се ръководи от Анджей Цилвик/ANDRZEJ CYLWIK, управител на Търговското представителство “PODLASIAKANDRZEJ CYLWIK, вписано в Централния информациионен регистър  за стопанска дейност на Република Полша, управляван от Министъра на Икономиката, със седалище: ул/ul. Пшендзалняна/Przędzalniana 60, 15-688 Białystok/Бялисток и адрес за доставка: ул/ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, Идент.номер по ДДС/NIP 5421005380, БУЛСТАТ/REGON 050290967, адрес на електронна поща: biuro.rea@podlasiak.com.pl,

1.2. Тези правила са предназначени както за потребители, така и за предприемачи, използващи Интернет магазина (с изключение на т. 9 от Регламента, която се отнася само за предприемачи).
1.3. Администраторът на лични данни, обработвани във връзка с прилагането на разпоредбите на настоящите правила, е Доставчикът на услуги. Личните данни се обработват за целите, до степен и въз основа на принципите, изложени в политиката за поверителност, публикувана на  Интернет страницата на магазина. Предоставянето на лична информация е доброволно. Всяко лице, чиито лични данни се обработват от Доставчика на услуги, има право да проверява тяхното съдържание и право да ги актуализира и коригира.

1.4. Дефиниции:
1.4.1. РАБОТЕН ДЕН – един ден от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.
1.4.2. ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – формуляр, наличен в Онлайн магазина, който ви позволява да създадете личен акаунт.
1.4.3. ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА – Електронна услуга, интерактивен формуляр, наличен в Онлайн магазина, който позволява да бъде направена Заявката/ Поръчка, по-специално чрез добавяне на Продукти в електронната кошница и определяне на условията на Договора за продажба, включително начина на доставка и плащане.

1.4.4. КЛИЕНТ – (1) физическо лице с пълна правоспособност, а в случаите, предвидени от общоприложимите разпоредби, и физическо лице с ограничена правоспособност; (2) юридическо лице; или (3) организационна единица без правосубектност, която законът признава правоспособност; – който е сключил или възнамерява да сключи Договор за продажба с Продавача.
1.4.5. ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС – Закон за Гражданския кодекс от 23 април 1964 г. (Държавен вестник 1964 г. № 16, т. 93, с измененията).
1.4.6. СМЕТКА – Електронна услуга в системата на Доставчика, маркирани с индивидуално потребителско име (вход) и парола, предоставени от Получателя на услугата, в която се събират данните, предоставени от Получателя на услугата и информация за направени от него Поръчки в Онлайн магазина.

1.4.7. БЮЛЕТИН – Електронна услуга, услуга за електронна дистрибуция, предоставяна от Доставчика на услуга чрез електронна поща, която позволява на всички Получатели на услуги, които я използват, да получават автоматично от Доставчика на услуги циклично съдържание на следващите издания на бюлетина, съдържащи информация за Продукти, новости и промоции в Онлайн магазина.

1.4.8. ПРОДУКТ – подвижна вещ, налична в Онлайн магазина, която е предмет на Договора за продажба между Клиента и Продавача.
1.4.9. УСЛОВИЯ – настоящи условия на онлайн магазина.
1.4.10. ОНЛАЙН МАГАЗИН – онлайн магазинът на доставчика на услуги, достъпен на интернет адрес: www.lazienka-rea.pl.

1.4.12. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА – Договор за продажба на продукт или договор сключен между Клиента и Продавача чрез Онлайн магазина.
1.4.13. ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА – услуга, предоставяна по електронен път от Доставчика на услуги на Получателя на услугата чрез Онлайн магазина.

1.4.14. ПОЛУЧАТЕЛ НА УСЛУГАТА – (1) физическо лице с пълна правоспособност, а в случаите, предвидени от общоприложимите разпоредби, и физическо лице с ограничена правоспособност; (2) юридическо лице; или (3) организационна единица без правосубектност, която законът признава правоспособност; – използване или възнамеряване да използва електронната услуга.
1.4.15. ЗАКОН ЗА ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- Закон от 30 май 2014 г. за правата на потребителите (Държавен вестник от 2014 г., т. 827, с измененията).
1.4.16. ПОРЪЧКА – Декларация за намеренията на клиента, подадена чрез формуляра за поръчка и насочена директно към сключване на договор за продажба на продукт с Продавача.
2. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА
2.1. Следните електронни услуги са достъпни в онлайн магазина: Акаунт, Формуляр за поръчка и Бюлетин.
2.1.1. Акаунт – използването на Акаунта е възможно след попълване на две последователни стъпки от Клиента – (1) попълване на Регистрационен формуляр и (2) кликане върху полето „Изпращане”. Във Формата за регистрация е необходимо Потребителят на услугата да предостави следните данни: име и фамилия, адрес (улица, номер на къща/апартамент, пощенски код, град), адрес на електронна поща, телефон за връзка и парола. В случай на Клиенти, които не са Потребители, също е необходимо да се предостави името на компанията и данъчен идентификационен номер.
2.1.1.1. Електронната услуга на акаунта се предоставя безплатно за неопределен период. Получателят на услугата може по всяко време и без да посочва каквато и да е причина да изтрие Акаунта (подаде оставка от Акаунта), като изпрати подходяща заявка до Доставчика на услуги, по-специално чрез електронна поща на следния адрес: biuro.rea@podlasiak.com.pl или писмено на следния адрес: ул. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok/Бялисток.

2.1.2. Формуляр за поръчка – използването на формуляра за поръчка започва, когато Клиентът добави първия Продукт към електронната кошница в Онлайн магазина. Пускането на поръчка се извършва, след като клиентът изпълни общо две последователни стъпки – (1) след попълване на формуляра за поръчка и (2) кликване върху уебсайта на онлайн магазина след попълване на формуляра за поръчка в полето “Потвърждавам покупката” – дотогава е възможно да се променят въведените данни (включително следвайте показаните съобщения и информация, налична на уебсайта на онлайн магазина). Във формуляра за поръчка е необходимо Клиентът да предостави следните данни: име и фамилия / име на фирма, адрес (улица, номер на къща / апартамент, пощенски код, град), адрес на електронна поща, телефон за връзка и данни относно Договора за продажба: Продукт / и, количество на Продуктите, място и начин на доставка на Продукта (продуктите), начин на плащане. В случай на клиенти, които не са потребители, също е необходимо да се предоставят името на компанията и данъчен идентификационен номер.

2.1.2.1. Формулярът за електронна поръчка за услуга се предоставя безплатно и е от еднократен характер и приключва, когато Поръчката/Услугата е направена или когато Клиентът прекрати поръчката чрез нея по-рано.
2.1.3. Информационен бюлетин – използването на бюлетина става чрез приемане на опцията при създаване на акаунт /при подаване на поръчка или пускане на поръчка. В тези случаи получателят на услугата се абонира за бюлетина.
2.1.3.1. Електронната услуга на бюлетина се предоставя безплатно за неопределен период. Получателят на услугата може по всяко време и без да посочва каквато и да е причина да се отпише от бюлетина, като изпрати подходящо искане до доставчика на услуги, по-специално чрез електронна поща на следния адрес: biuro.rea@podlasiak.com.pl или в писмена форма до адрес: ул. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok/Бялисток.

2.2. Технически изисквания, необходими за сътрудничество с телеинформационнта система, използвана от Доставчика на услуги: (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до Интернет; (2) достъп до електронна поща; (3) Интернет браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 и по-нова или Internet Explorer версия 10.0 и по-нова, версия Opera 12.0 и по-нова, Google Chrome версия 23.0. и по-нова версия, Safari версия 5.0 и по-нова; (4) препоръчителната минимална разделителна способност на екрана: 1024 × 768; (5) възможнот за запис на бисквитки и поддръжка на Javascript в уеб браузъра.

2.3. Получателят на услугата е длъжен да използва Онлайн магазина по начин, съобразен със закона и добрите практики, при зачитане на личните и авторски права и интелектуалната собственост на Доставчика на услуги и трети страни. Получателят на услугата е длъжен да въвежда данни, съобразени с фактите. На получателя е забранено да предоставя незаконно съдържание.

2.4. Процедура за рекламации:
2.4.1. Оплаквания, свързани с предоставянето на Електронни услуги от Доставчика на услуги и други оплаквания, свързани с работата на Онлайн магазина (с изключение на процедурата за рекламация на Продукта, посочена в т. 6 от Правилника), Клиентът може да подаде, съобразно следния процедурен ред:
2.4.2. в писмен вид на адрес: ул. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok;
2.4.3. в електронна форма чрез електронна поща на адрес: reklamacje@lazienka-rea.pl

2.4.4. Препоръчва се получателят на услугата да предостави в описанието на жалбата: (1) информация и обстоятелства относно предмета на жалбата и по-специално вида и датата на възникване на нередностите; (2) исканията на получателя на услугата; и (3) данни за контакт на лицето, подало жалбата – това ще улесни и ускори разглеждането на жалбата от Доставчика на услуги. Изискванията, посочени в предходното изречение, са само препоръки и не засягат ефективността на подадените жалби без препоръчаното описание на жалбата.
2.4.5. Отговорът на жалбата от Доставчика на услуги се извършва незабавно, не по-късно от 14 календарни дни от датата на постъпилата жалба.

3. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

3.1. Сключването на Договора за продажба между Клиента и Продавача става след като Клиентът е направил Поръчка, използвайки формуляра за Поръчка в Онлайн магазина в съответствие с т. 2.1.2 от правилника.
3.2. Цената на продукта, показана на уебсайта на онлайн магазина, е дадена в полски злоти и включва данъци. Общата цена, включително данъка на Продукта, който е предмет на поръчката, както и разходите за доставка (включително такси за транспорт, доставка и пощенски услуги) и други разходи, а ако размерът на тези такси не може да бъде определен – Клиентът е информиран за задължението да ги плати на уебсайта на Онлайн магазина при извършване на Поръчка, включително когато Клиентът изрази желанието си да бъде обвързан с Договора за продажба.

3.3. Процедурата за сключване на Договор за продажба в Онлайн магазина чрез формуляра за поръчка.

3.3.1. Сключването на Договора за продажба между Клиента и Продавача става след като Клиентът направи поръчка в Онлайн магазина в съответствие с т. 2.1.2 от Правилника.
3.3.2. След като е направена Поръчката, Продавачът незабавно потвърждава нейното получаване и в същото време приема Поръчката за изпълнение. Потвърждаването на получаването на Поръчката и приемането й за изпълнение се извършва чрез изпращане на подходящ имейл на Клиента, на предоставена електронна поща при подаване на Поръчката, който съдържа поне декларацията на Продавача за получаване на Поръчката и приемането й за изпълнение и потвърждение на сключването на Договора за продажба. Веднага след като Клиентът получи горепосочения имейл, между Клиента и Продавача се сключва Договор за продажба.

3.4. Консолидацията, защитата и предоставянето на Клиента със съдържанието на сключения Договор за продажба се осъществява чрез (1) предоставяне на настоящите Правила на уебсайта на Онлайн магазина и (2) изпращане на Клиента на имейл съобщение, посочено в т. 3.3.2., от Правилника. Съдържанието на Договора за продажба е допълнително записано и защитено в информационната система на Онлайн магазина на Продавача.

4. МЕТОДИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТА
4.1. Продавачът предоставя на Клиента следните начини на плащане съгласно Договора за продажба:
4.1.1. Плащане с наложен платеж при доставка.
4.1.2. Плащане в брой при лично получаване на пратката.
4.1.3. Плащане по банковата сметка на Продавача.
4.1.3.1. Банка: Bank Zachodni WBK S.A.
4.1.3.2. Номер на сметката: 28 1500 1344 1213 4008 0113 0000.

4.1.4. Организацията, предоставяща онлайн платежни услуги, е Blue Media S.A.

4.1.4.1. Разплащанията по транзакции с електронни плащания и карти се извършват по избор на Клиента през уебсайта Blue Media. Услугата за електронни плащания и карти се осъществява от:

4.1.4.1.1. Blue Media S.A. – Blue Media S.A. . със седалище в Сопот, ул, Powstańców Warszawy 6, с пощенски код 81-718. Компанията е регистрирана в Окръжния съд Гданск-Полноц, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Основният капитал възлиза на 2 000 000 PLN (изплатени изцяло).

Blue Media S.A.
81-718 Sopot, 6 Powstańców Warszawy str.
NIP 585-13-51-185, REGON 191781561
Окръжен съд Гданск-Полноц, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер 0000320590, с акционерен капитал: 2 000 000 PLN

4.2. Дата на плащане:
4.2.1. Ако Клиентът избере плащане чрез банков превод, електронно плащане или плащане с кредитна карта, Клиентът е длъжен да извърши плащането в рамките на 7 календарни дни от датата на Договора за продажба.
4.2.2. Ако Клиентът реши да плати лично или с наложен платеж при доставка, Клиентът е длъжен да извърши плащането при доставка.

5. РАЗХОДИ, МЕТОДИ И ДАТА НА ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТА
5.1. Доставката на Продукта до Клиента се заплаща, освен ако Договорът за продажба не предвижда друго. Разходите за доставка на продукти (включително такси за транспорт, доставка и пощенски услуги) се посочват на Клиента на уебсайта на магазина в раздела “Разходи за доставка” и при подаване на Поръчката, включително когато Клиентът изрази желание си да бъде обвързан от Договора за продажба.
5.2. Личното получаване на Продукта от Клиента е безплатно.
5.3. Продавачът предоставя на Клиента следните методи за доставка или получаване на Продукта:
5.3.1. Куриер, наложен платеж.
5.3.2. Лично получаване от следния адрес: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok/Бялисток – в работни дни, от 09:00 до 15:00.

5.4. Датата на доставка на Продукта на Клиента е до 7 работни дни, освен ако в описанието на Продукта или при подаване на Поръчката не е посочен по-кратък период. В случай на Продукти с различни срокове за доставка, датата на доставка е най-дългата дадена дата, която обаче не може да надвишава 7 работни дни. Началото на периода за доставка на Продукта на Клиента се брои, както следва:
5.4.1. Ако Клиентът избере начин на плащане по банков път, електронно плащане или разплащателна карта – от датата на кредитиране на банковата сметка или сметката на Продавача.
5.4.2. Ако Клиентът избере начин на плащане с наложен платеж – от датата на Договора за продажба.

5.5. Срокът, в който Продуктът трябва да бъде взет от Клиента – ако Клиентът избере лично да си вземе Продуктите, Продуктът ще бъде готов за вземане от страна на Клиента в рамките на 7 работни дни, освен ако в описанието на Продукта или при подаване на Поръчката не е посочен по-кратък период. В случай на Продукти с различни дати на получаване, срокът на получаване  е най-дългият предоставен срок, който обаче не може да надвишава 7 работни дни. Клиентът ще бъде допълнително информиран от Продавача за готовността на получаване на Продукта. Началото на готовността за получаване на продукта от страна на клиента се брои, както следва:
5.5.1. Ако Клиентът избере начин на плащане по банков превод, електронно плащане или разплащателна карта – от датата на кредитиране на банковата сметка или сметката на Продавача.
5.5.2. Ако Клиентът избере наложен платеж и лично получаване – от датата на Договора за продажба.

6. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТА
6.1. Основата и обхватът на отговорността на продавача спрямо клиента, ако продаденият продукт има физически или юридически дефект (ръчен дефект), са определени от общоприложимите закони, по-специално в Гражданския кодекс. За Договори за продажба, сключени до 24 декември 2014 г., основата и обхватът на отговорността на Продавача спрямо Клиента, който е физическо лице, което закупува Продукта за цели, които не са свързани с професионална или бизнес дейност, поради несъответствие на Продукта с Договора за продажба, са определени от общоприложимото законодателство, по-специално от Закона от 27 юли 2002 г. относно специалните условия на потребителските продажби и за изменение на Гражданския кодекс (Държавен вестник 2002 № 141, т. 1176, с измененията)
6.2. Продавачът е длъжен да предостави на Клиента Продукт без дефекти. Подробна информация за отговорността на продавача за дефект на продукта и правата на клиента е представена на уебсайта на онлайн магазина в раздела „Рекламация на продукта“.
6.3. Жалбата/Рекламацията може да бъде подадена от клиента, например:
6.3.1. в писмен вид на адрес: ул. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok;
6.3.2. в електронна форма чрез електронна поща на адрес: reklamacje@lazienka-rea.pl;

6.4. Препоръчва се Клиентът да предостави в описанието на жалбата/рекламацията: (1) информация и обстоятелства относно предмета на жалбата, по-специално вида и датата на дефекта; (2) да поиска метод за привеждане на Продукта в съответствие с Договора за продажба или декларация за намаляване на цената или оттегляне от Договора за продажба; и (3) данни за контакт на лицето, подало жалбата – това ще улесни и ускори разглеждането на жалбата от продавача. Изискванията, посочени в предходното изречение, са само препоръки и не засягат ефективността на подадените жалби без препоръчаното описание на жалбата.
6.5. Продавачът ще отговори на жалбоподателя/Клиента незабавно, не по-късно от 14 календарни дни от датата на подаването му. Липсата на отговор на Продавача в гореспоменатия срок означава, че Продавачът е сметнал жалбата за основателна.
6.6. Клиентът, който упражнява правата по гаранцията, е длъжен да достави дефектния Продукт за сметка на Продавача на следния адрес: ул. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok/Бялисток. Ако поради вида на Продукта или метода на неговото инсталиране доставката на Продукта от Клиента би била прекалено трудна, Клиентът е длъжен да предостави Продукта на продавача на мястото, където се намира самият продукт.

7. ИЗВЪНСЪДЕБНИ СРЕДСТВА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ИСКОВЕ, КАКТО И ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ
7.1. Подробна информация за възможността клиентът, който е потребител, да използва извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и обезщетения и правилата за достъп до тези процедури, е достъпна в офисите и на уебсайтовете на общинските омбудсмани, социални организации, чиито законови задачи включват защита на потребителите, както и Инспекторати на Търговската инспекция и на следните интернет адреси на Службата за конкуренция и защита на потребителите:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php и http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Клиентът, който е потребител, има следните примерни възможности за използване на извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и обезщетения:
7.2.1. Клиентът има право да се обърне към Арбитражния съд за търговски и потребителски спорове, посочен в чл. 37 от Закона от 15 декември 2000 г. за търговската инспекция (Държавен вестник от 2001 г., № 4, т. 25, с измененията), с искане за уреждане на спор, произтичащ от сключения договор за продажба. Правилата за организация и работа на потребителски арбитражни съдилища са посочени в Наредбата на Министъра на правосъдието от 25 септември 2001 г. за правилата за организация и работа на постоянните потребителски Арбитражни съдилища. (Journal of Laws 2001, № 113, т. 1214).
7.2.2. Клиентът има право да кандидатства пред провинциалния инспектор на търговската инспекция в съответствие с чл. 36 от Закона от 15 декември 2000 г. за Търговската инспекция (Законодателен вестник от 2001 г., № 4, т. 25, с измененията), с искане за започване на процедура по мирното уреждане на спора между клиента и продавача. Информация за правилата свързани с процедурата за медиация, проведена от представитела на Търговската инспекция, е достъпна в офисите и уебсайтовете на отделните общински инспекторати на Търговската инспекция.

7.2.3. Клиентът може да получи безплатно съдействие за разрешаване на спор между Клиента и Продавача, като използва също безплатното съдействие на общински омбудсман на потребителите или социална организация, чиито законови задачи включват защита на потребителите (включително Федерацията на потребителите, Асоциацията на полските потребители). Съветите се предоставят от Федерацията на потребителите на имейл адрес bilety@dlakonsumentow.pl и от Асоциацията на полските потребители на безплатната телефонна линия за потребите:+48 800 889 866.

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(ПРИЛАГА СЕ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА, СКЛЮЧЕНИ ОТ 25 ДЕКЕМВРИ 2014 г.)

8.1. Потребител, който е сключил договор от разстояние, може в рамките на 14 календарни дни да се откаже от него, без да посочва причина и без да понася разходи, с изключение на разходите, посочени в т. 8.8 от Правилника. За да спазите крайния срок, е достатъчно да изпратите ДЕКЛАРАЦИЯ преди изтичането му. Декларацията за отказ от договора може да бъде подадена, например:
8.1.1. в писмен вид на адрес: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok, Poland;
8.1.2. в електронна форма чрез електронна поща на адрес: biuro.rea@podlasiak.com.pl;
8.2. Примерен образец на формуляр за отказ е включен в приложение № 2 към Закона за правата на потребителите и е допълнително наличен в т. 11 от Правилника и на уебсайта на Интернет магазина в раздела „Теглене“.Потребителят може да използва шаблона за формуляр, но това не е задължително.
8.3. Периодът за отказ от договора започва:

8.3.1. за договор, при изпълнението на който Продавачът издава Продукта, като е задължен да прехвърли собствеността му (напр. Договор за продажба) – от вземането на Продукта във владение на потребителя или трета страна, посочена от него, различна от превозвача, и в случай на договор, който: (1) включва много Продукти, които се доставят отделно, на партиди или на части – от завладяването на последния Продукт, партида или част, или (2) се състои в редовната доставка на Продукти за определен период – от приемането на първия от Продуктите;

8.3.2. за други договори – от датата на договора.
8.4. В случай на отказ от договор от разстояние, договорът се счита за нищожен.
8.5. Продавачът е длъжен незабавно, не по-късно от 14 календарни дни от датата на получаване на Декларацията на потребителя за отказ от договора, да върне на потребителя всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка на Продукта (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от метода на доставка, избран от Клиента, различен от най-евтиният стандартен метод за доставка, наличен в онлайн магазина). Продавачът възстановява плащането, като използва същия начин на плащане, използван от потребителя, освен ако потребителят изрично се е съгласил на различен метод на връщане, който не включва никакви разходи за него. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от потребителя, той може да задържи възстановяването на плащанията, получени от потребителя, докато Продуктът бъде върнат или потребителят представи доказателство за връщането си, което от двете настъпи първо.

8.6. Потребителят е длъжен незабавно, не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която се е отказал от договора, да върне Продукта на Продавача или да го предаде на лице, упълномощено от Продавача да го вземе, освен ако Продавачът е предложил сам/лично да вземе Продукта. За да спазите крайния срок, е достатъчно да върнете Продукта преди изтичането му. Потребителят може да върне Продукта на следния адрес: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok/Бялисток.
8.7. Потребителят е отговорен за намаляването на стойността на Продукта в резултат на използването му по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Продукта.
8.8. Възможни разходи, свързани с оттеглянето на потребителя от договора, които потребителят е длъжен да понесе:
8.8.1. Ако потребителят е избрал метод за доставка на Продукт, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, наличен в Интернет магазина, продавачът не е длъжен да възстанови допълнителните разходи, направени от потребителя.
8.8.2. Потребителят поема преките разходи за връщане на Продукта.

8.8.3. В случай на Продукт, който е услуга, чието изпълнение – по изрично искане от потребителя – е започнало преди крайния срок за отказ от договора, потребителят, който упражнява правото на отказ от договора след подаване на такова искане, е длъжен да плати за услугите, изпълнени до оттеглянето от договора. Размерът на плащането се изчислява пропорционално на обхвата на предоставяната услуга, като се вземе предвид договорената в договора цена или възнаграждение. Ако цената или възнаграждението са прекомерни, основата за изчисляване на тази сума е пазарната стойност на предоставяната услуга.
8.9. Правото на отказ от договор от разстояние не е достъпно за потребителя по отношение на договори:
8.9.1. (1) за предоставяне на услуги, ако продавачът е извършил изцяло услугата с изричното съгласие на потребителя, който е бил информиран преди началото на услугата, че след извършване на услугата от продавача, той ще загуби правото да се откаже от договора; (2) когато цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които продавачът няма контрол и които могат да възникнат преди крайния срок за отказ от договора; (3) в който предметът на услугата е нефабричен продукт, произведен съгласно спецификациите на потребителя или обслужващ неговите индивидуални нужди; (4) в който предметът на услугата е Продукт, който бързо се влошава или има кратък срок на годност; (5) в който предмет на услугата е Продукт, доставен в запечатана опаковка, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат поради здравословни или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката; (6) в които предмет на услугата са Продукти, които след доставката поради своя характер са неразделно свързани с други неща; (7) когато предмет на услугата са алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключване на Договора за продажба, и доставката на които може да стане само след 30 дни и стойността на които зависи от колебанията на пазара, върху който продавачът няма контрол; (8) в която потребителят изрично е поискал от продавача да го посети за спешен ремонт или поддръжка; ако продавачът предоставя допълнителни услуги, различни от тези, изискани от потребителя, или предоставя продукти, различни от резервни части, необходими за ремонт или поддръжка, потребителят има право да се откаже от договора по отношение на допълнителни услуги или продукти; (9) в който предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърен софтуер, доставен в запечатан пакет, ако пакетът е отворен след доставка; (10) за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент; (11) сключени чрез публичен търг; (12) за предоставяне на услуги за настаняване, различни от жилищни цели, транспорт на стоки, коли под наем, кетъринг, услуги, свързани с развлечения, развлечения, спортни или културни събития, ако договорът посочва деня или периода на предоставяне на услугата; (13) за доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след информиране на Продавача за загубата на правото на отказ от договора.

9. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРЕДПРИЯТИЯТА
9.1. Този раздел от правилника и съдържащите се в него разпоредби се прилагат само за клиенти и потребители на услуги, които не са потребители.
9.2. Продавачът има право да се откаже от Договора за продажба, сключен с Клиент, който не е потребител, в рамките на 14 календарни дни от датата на сключването му. Оттеглянето от Договора за продажба в този случай може да стане без да се посочва причина и не поражда претенции от страна на клиента, който не е потребител, спрямо продавача.
9.3. В случай на Клиенти, които не са потребители, Продавачът има право да ограничи наличните методи на плащане, включително да изисква предплащане изцяло или частично, независимо от избрания от Клиента начин на плащане и факта на сключване на Договора за продажба.
9.4. След пускането на Продукта от Продавача към превозвача, ползите и отговорностите, свързани с Продукта, и рискът от случайна загуба или повреда на Продукта ще бъдат прехвърлени на Клиента, който не е потребител. В такъв случай Продавачът не носи отговорност за загуба, дефект или повреда на Продукта, произтичащи от приемането му за транспортиране до доставката му на Клиента и за забавяне при транспортирането на пратката.
9.5. В случай на изпращане на Продукта до Клиента чрез превозвач, Клиентът, който не е потребител, е длъжен да инспектира пратката навреме и по начина, приет за такива пратки. Ако установи, че Продуктът е загубен или повреден по време на транспортирането, той е длъжен да извърши всички действия, необходими за определяне на отговорността на превозвача.
9.6. Съгласно чл. 558 § 1 от Гражданския кодекс, отговорността на продавача по гаранцията за продукта спрямо клиента, който не е потребител, е изключена.
9.7. В случай на клиенти, които не са потребители, Доставчикът на услуги може да прекрати договора за предоставяне на Електронни услуги с незабавно действие и без да посочва мотиви, като изпрати на Клиента подходящо изявление/становище.

9.8. Отговорността на Доставчика на услуги / Продавача спрямо Получателя на услугата / Клиент, който не е потребител, независимо от неговото правно основание, е ограничена – както като част от едно вземане, така и за всички вземания общо – до размера на платената цена и разходите за доставка съгласно Договора за продажба, обаче не повече от 1000 Полски злоти. Доставчикът на услуги / продавачът носи отговорност към получателя / клиента на услугата, който не е потребител само за типични щети, предвидими към момента на сключване на договора и не носи отговорност за пропуснатите ползи по отношение на получателя на услугата / клиента, който не е потребител.

9.9. Всички спорове, възникнали между Продавача / Доставчика на услуги и Клиента / Получателя на услугата, който не е потребител, се предават на съда, който е компетентен по местонахождение на Продавача / Доставчика на услуги.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
„Като част от договора с Купувача, Магазинът има право да изпрати покана за попълване на въпросник след извършване на продажбата на имейл адреса на Купувача. Проучването се използва за подобряване на услугата и изследването на мнения и препоръки за успешната реализация на сделката. Купувачът може доброволно да попълни въпросника. “
10.1. Споразуменията, сключени чрез Онлайн магазина, се сключват на полски език.
10.2. Промяна на правилника:
10.2.1. Доставчикът на услуги си запазва правото да изменя Правилника по важни причини, т.е: промени в закона; промени в методите на плащане и доставка – до степента, до която тези промени засягат прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.
10.2.2. В случай на сключване на непрекъснати договори въз основа на тези правила (напр. Предоставяне на електронни услуги – сметка), изменените разпоредби обвързват Получателя на услугата, ако изискванията, посочени в чл. 384 и 3841 от Гражданския кодекс, т.е.получателят на услугата е бил надлежно информиран за промените и не е прекратил договора в рамките на 14 календарни дни от датата на уведомлението. В случай че изменението на Правилника води до въвеждане на нови такси или увеличение на съществуващите такси, Получателят на услугата, който е потребител, има право да се откаже от договора.
10.2.3. В случай на сключване на договори с различен характер от непрекъснатите договори (напр. Договор за продажба) въз основа на настоящия регламент, измененията на регламентите по никакъв начин не нарушават придобитите права на получателите на услуги / клиенти, които са потребители преди датата на влизане в сила на измененията на регламента, по-специално няма да има изменения на регламентите въздействие върху вече направени или направени Поръчки и сключени, изпълнени или изпълнени Договори за продажба.
10.3. По въпроси, които не са обхванати от настоящия регламент, се прилагат общоприложими разпоредби на полското законодателство, по-специално: Гражданският кодекс; Законът за предоставяне на електронни услуги от 18 юли 2002 г. (Journal of Laws 2002, № 144, т. 1204, с измененията); за Договори за продажба, сключени до 24 декември 2014 г. с клиенти, които са потребители – разпоредбите на Закона за защита на определени права на потребителите и отговорност за вреди, причинени от опасен продукт от 2 март 2000 г. (Държавен Вестник от 2000 г., № 22, т. 271, с измененията) и Закона за специалните условия на потребителските продажби и за изменение на Гражданския кодекс от 27 юли 2002 г. (Законодателен вестник от 2002 г., № 141, т. 1176, с измененията); за договори за продажба, сключени от 25 декември 2014 г. с клиенти, които са потребители – разпоредбите на Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г. (Държавен Вестник от 2014 г., т. 827, изменен); и други съответни разпоредби на общоприложимото право.

Бюлетин

Бъдете в крак с нашите предложения, промоциите и специални оферти!
Регистрирайте се за бюлетина днес!